Diagnostika rámu motocyklů

Jak vlastně probíhá diagnostika rámu  nebo-li měření rámu motocyklu?

Měření rámu – velmi zjednodušeně jde v podstatě o vzájemné změření kyvné a řídící osy k sobě a to bez nutnosti  rozsáhlé demontáže dílů motocyklu (ve většině případů je potřeba pro měření rámu motocyklu odstranit pouze sedlo).

U námi používaného přístroje Mega m.a.x. od firmy Scheibner se jedná o vysoce přesné měření, které probíhá měřící metodou  řízenou  počítačem.

Použité měřící kamery z přístroje zaznamenají a vypočítají pomocí počítače přesnou polohu měřících bodů a tím řídící osu.

Pomocí laseru, který je umístěn na zadní části přístroje, je provedeno změření zadní části motocyklového rámu a kyvné osy.

Pomocí elektronického posuvného snímače  jsou do počítače automaticky zaznamenány naměřené hodnoty.

Jinými slovy toto měření zjistí, zda je váš motocykl stále jednostopý a zda je rozvor předního a zadního kola v souladu s hodnotami určenými od výrobce Vašeho motocyklu.

Výsledkem měření je certifikovaný protokol o provedení měření, který obsahuje normované hodnoty odchylek  povolené výrobcem motocyklu a skutečně naměřené hodnoty.

Pokud měření prokáže nepřesnosti, nebuďte smutní, disponujeme i rovnací stolicí a můžeme váš motocykl napravit.


V jakých případech a proč doporučujeme provést diagnostiku (měření)  rámu motocyklu?

A to především z důvodu vaší bezpečnosti (také nezapomeňte na ostatní účastníky provozu – i na spolujezdce), protože při většině nárazů  dochází  k deformaci základních parametrů rámu, ale vidlice a tlumičů. Tzn., že se dostávají mimo garantovanou toleranci výrobcem, což vede ke změnám jízdních vlastností motocyklu. Proto je důležitě provést kontrolu měření rámu.

Dalším důvodem je zjištění rozsahu poškození motocyklu a možnost doložení  skutečně vzniklé škody pojišťovně (některé pojišťovny tuto diagnostiku rámu motocyklu přímo vyžadují a následně vzniklé škody i hradí).

Abyste, pokud možno, zabránili nepříjemným překvapením a případným soudním sporům, certifikovaný protokol měření, který od nás získáte, je důležitý dokument prokazující reálný stav motocyklu.

Oceníte jej hlavně z důvodu legislativy, která dává prodejci povinnost  informovat kupujícího o skutečném stavu prodávaného motocyklu a jeho vadách.  Tento protokol však může být i důkazem prodejce  při případné reklamaci kupujícího.

V neposlední řadě bychom Vám rádi pomohli vyvarovat se případných zbytečných investic  do oprav různého typu, proto doporučujeme provést měření  ještě před  rozsáhlejší opravou či  ještě před nákupem drahých náhradních dílů.

 

Podívejte se na průběh diagnostiky – jak měříme rám motocyklu.

Přístroje, přípravky a software MEGA m.a.x od firmy Scheibner, které používáme, patří mezi absolutní špičku na trhu.

Schéma měření rámu motocyklu - obrázek připravila společnost Scheibner Limited. Mega m.a.x.

Schéma měření rámu motocyklu – obrázek připravila společnost Scheibner Limited. Mega m.a.x.

+420 602 395 025
Nahoru